1. De Raad van Bestuur bestaat uit minimum drie en maximum 5 bestuurders exclusief de Chief Instructor. 

2. In geval van stemming wordt er beslist bij meerderheid. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de Chief Instructor doorslaggevend. 

3. De Raad van bestuur duidt de commissies aan. 

4. De technische commissie wordt aangesteld door de Chief Instructor. 

5. Één maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. 

6. Indien er op de Algemene Ledenvergadering wordt gestemd krijg je per club een aantal stemmen conform de geldende regels die van toepassing zijn bij de Vlaamse Karate Federatie. 

7. De aangesloten clubs engageren zich om het traditionele Wado Ryu karate te beoefenen conform de technieken en examenvoorwaarden zoals onze stichter Sensei Tatsuo Suzuki deze voorschreef en deze waarden uit te dragen naar hun leden. 

8. WIKF leden dragen de WIKF badge. 

9. WIKF Vlaanderen engageert zich om jaarlijks 2 examens te organiseren voor de 1e en hogere dangraden. 

10. WIKF Vlaanderen engageert zich om de voorbereidende trainingen te organiseren olv de leden van de technische commissie. 

11. De kandidaten dienen te voldoen aan de nationale en internationale exameneisen. 

Er kan een overgangsperiode en daaraan gekoppelde voorwaarden worden goedgekeurd voor leden van nieuwe clubs en/of terugkerende leden van de reeds aangesloten clubs. Deze voorwaarden worden per individuele kandidaat besproken door de technische commissie. De Chief Instructor draagt hierin de eindverantwoordelijkheid. 

 

Bienvenue

Cher(e) karateka,

Au nom du WIKF Belgium, je vous souhaite la bienvenue sur notre site web. Nous souhaitons vous tenir au courant de l'agenda, des actions, de la structure du WIKF Belgium et du WIKF en général.

Alain Rayen
Président WIKF Belgium

Photos


Photos des différentes activités du WIKF Belgium

Afficher les photos

Wado Ryu


Histoire de Wado-Ryu

Histoire de:
- Hironori Ohtsuka
- Tatsuo Suzuki

Aller au haut